ความเห็น 138910

สัมมนาสนุก...ได้งาน...ได้ความรัก...ความสามัคคี…

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.ออต

  • จากการทำ AAR ทุกคนบอกว่าสนุก มีความสุข ค่ะ
  • น่าจะเกิดการเรียนรู้แบบสนุกกับการเรียนนะค่ะ