ความเห็น 1386615

การเสวนา suicide ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่คือเรื่องของเราทุกคน (๑)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ

พี่สนใจกระบวนการทางจิตเวชเมื่อมีคนไข้ Suicide เข้ามานอนโรงพยาบาลค่ะช่วยเล่าด้วยนะคะ