ความเห็น 1386533

การใช้งาน excel : การแยกชื่อกับนามสกุล ที่อยู่ใน Cell เดียวกัน

เขียนเมื่อ 

มาชมแล้วครับ เป็นการนำเสนอที่ดีมากครับ