ความเห็น 1384707

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดี day

ภาพทะเลสวย ๆ เหล่านี้ ได้รับอภินันทนาการจาก internet เป็นส่วนใหญ่

ขอบคุณที่มีความรู้สึกร่วมกัน

ด้วยความระลึกถึง