ความเห็น 13842

ความจำ กับ ความคิด

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากคุณหนึ่งร้อยปีแห่งความเหงา  เรื่องนี้คนในกระทรวงศึกษาธิการจะต้องพูดกันให้มากๆ  ถ้าถามครูว่า  ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร? ครูจะต้องตอบได้  ถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีการสอนความคิดสร้างสรรค์กันในโรงเรียนหรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะสถาบันที่ผลิตครู จะต้องมีการสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์  คุณน่าจะนำหลักสูตรของสถาบันที่ผลิตครูทั่วประเทศมาสำรวจดูว่า  มี รายวิชา เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์บ้างหรือไม่  ผมเองตื่นเต้นมากที่เมื่อราวสักสองปีที่ผ่านมา  ผมพบว่า มีหลักสูตรของวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง  ในสาขาทางธุรกิจ !  เขามี รายวิชา เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สอนด้วย !!