ความเห็น 1383590

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

สุมิตรชัย
IP: xxx.7.156.53
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่อัยการ

เข้าใจมาก ๆ ขึ้นครับ ผมก็งงว่า ทำไมการทหารเรายังไม่ยอมนำข่าวสารชิ้นสำคัญนี้มาวิเคราะห์ ( เรื่องแบ่งแยกดินแดน และประเด็นทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ) หรืออาจมีการวิเคราะห์ แต่ก็ปกปิดหรือไม่ให้ความสำคัญนัก

ขั้นเปิดการเจรจาน่าจะต้องทำ แต่ไม่ใช่การเจรจาอย่างเป็นทางการในแบบที่ว่าจะเป็นการยกระดับกลุ่มอะไรนั่น การเจรจาคือการทำความเข้าใจ และเปิดพื้นที่การพูดคุยกันให้มากขึ้น การยอมรับตัวตน พื้นที่ของกันและกันนำไปสู่การเจรจาได้อยู่แล้ว คำถามที่ทิ้งท้ายของพี่จึงน่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ ว่าเรายอมรับกันได้แค่ไหน

ผมคิดว่าอย่างไรเสีย การศึกษาเงื่อนไขของกลุ่ม ของประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ ความต้องการทางความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ ให้ชัดเจน แล้วค่อยถึงจะมีประเด็นในการพูดคุยกันแล้วเข้าใจกันจริง ๆ ได้

ถ้าเราเรียงเงื่อนไขของพี่น้องเราที่นั่นออกมาได้ ไม่ใช่เราเข้าใจกันว่าเป็นข้อเรียกร้อง ผมก็ว่า การอยู่ร่วมกันจะเป็นไปได้นะ ไม่ยอมรับเงื่อนไขของกันและกันเลยมันก็ถกเถียงกันไม่จบนะครับ ผมว่า