ความเห็น 1382959

ออกนอกห้องเรียน...ชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ

เขียนเมื่อ 
  • วันนี้ได้อ่านบทความของอธิการบดีบทหนึ่ง ท่านเขียนไว้นานมากแล้ว เอาว่างๆ ผมจะลงรายละเอียดอีกที
  • มีรายงานว่า ท่านนบีกล่าว ซึ่งมีความว่า ถ้านักศึกษามาหาท่าน ท่านจงกล่าว ยินดีต้อนรับ ด้วยคำสั่งเสีย(วะศิยะฮฺ) ของนบี
  • อุลามาอฺ อธิบายว่า คือ ท่านนบีสั่งเสียให้ให้เกียรติแก่นักศึกษา การที่ให้เขาพูด เขาแสดงความเห็น นั้นก็นับว่าเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่ง