ความเห็น 1382882

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณคนใต้โดยภรรยา

ทหารกับนักวิชาการและผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังประชาชน มองกันคนละแบบในเรื่องการเมืองนำการทหาร ทหารเข้าใจว่าปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นการเมือง ในขณะที่นักวิชาการเข้าใจว่านั่นคือสงครามอีกรูปแบบหนึ่ง แต่งานการเมืองที่พวกเราหมายถึงคือ งานทางความคิด เราไม่ได้ปฏิเสธการใช้กำลังทางทหารเพราะเรารู้ดีว่าทหาร ข้าราชการแต่ละฝ่ายสูญเสียจากการกระทำที่เป็นการลอบสังหารหากไม่ยุติการกระทำพวกนี้ประเทศชาติอยู่กันลำบาก จึงมีความจำเป็น แต่เราไม่อยากเห็นทหารเอาคนไปสอบสวนนอกรูปแบบในภาวะการณ์เช่นนี้เพราะรังแต่จะทำให้ความคิดแตกแยกเพิ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เพราะเงื่อนไขบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กแต่ถูกขยายให้ดูมีความสำคัญ

แต่เราก็อยากให้ทบทวนว่าตั้งแต่มีทหารเข้าไปความรุนแรงเป็นอย่างไร งบประมาณใช้จ่ายไปเท่าไหร่ บางจุดสามารถยกเลิก พรก.ฉุกเฉินได้หรือไม่ ฯลฯ

เราอยากเห็นการใช้ความคิดโต้ตอบ เราอยากเห็นการแก้ปัญหาที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจข้อเท็จจริง และข้อเท็จจริงต้องถูกต้องตรงกัน แต่นี่ทหารตำรวจว่าไปทาง กลุ่มขบวนการว่าไปทาง ชาวบ้านเข้าใจไปทาง ถ้าเทียบกันว่าใครได้ประโยชน์ผมว่าฝ่ายขบวนการได้ประโยชน์

บางคนบอกว่าเวลาพูดถึงกลุ่มขบวนการอย่าไปแยกว่าเขาอย่างโน้นเราไทยอย่าง

นี้ เพราะเขาก็คือคนไทย ผมก็เลยไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดเพราะกลุ่มขบวนการเองเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย แต่เขาเชื่อมั่นของเขาว่าเขาเป็นมลายูปัตตานี เราต้องแยกให้ออกว่าชาวบ้านคือชาวบ้าน กลุ่มขบวนการคือกลุ่มขบวนการ และเราต้องมาแยกให้ได้อีกว่าเชื้อชาติกับศาสนามันคนละอย่างกัน แต่นี่มั่วกันหมดแน่นอนว่ากลุ่มคนที่มีความคิดแบ่งแยกดินแดน เป็นมลายูที่อยู่ในเขตแดนไทย นับถือศาสนาอิสลาม แต่ไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดในประเทศหรือในโลกเป็นมลายู เราจะย้อนอดีตกันเพื่ออะไร มลายูบอกเดิมเป็นพื้นที่ของมลายู ไทยก็ยกประวัติศาตร์ว่าก่อนจะเป็นมลายูก็เป็นสยามอีกนั่นแหละ แต่เปลี่ยนไปเพราะผู้ครองแผ่นดินเปลี่ยนไปนับถืออิสลาม มันไม่จบ เอาว่าปัจจุบันนี้จะเอากันอย่างไร

รัฐบาลไทยยอมรับศักดิ์ศรีของมลายูไหม มลายูยอมรับไหมว่าปัจจุบันตามหลักดินแดนเป็นของไทย มลายูยอมไหมที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยด้วยความเสมอภาคเหมือนล้านนา เหมือนนครศรีธรรมราช และมลายูเองจัดระบอบตัวแทนของตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อมีสิทธิมีเสียงในระบอบการเมืองไทยอย่างมีศักดิ์ศรี ประเทศไทยต้องมองมลายูปัตตานีเหมือนคนในภาคกลางด้วยความเท่าเทียมกัน อย่างนี้พอรับกันได้ไหม แต่มันต้องมีการพูดคุยกัน อย่างที่เรานำเสนอ Peace Talk นั่นแหละครับ