ความเห็น 1382716

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

สลามครับ อ.ฟูอ๊าด

เรากำลังสรุปรายงานชุดสมบูรณ์หลังจากฟังท่านนายกฯพูดในวันนั้นแล้ว จากนั้นก็จะทำเอกสารแจกจ่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ทำความเข้าใจและช่วยกันสร้างสันติให้กลับมาให้ได้ ผมได้อ่านหนังสือ Depp South เล่มใหม่ สัมภาษณ์หมอดิง อ่านแล้วเข้าใจมุสลิม อ่านแล้วแยกแยะได้ว่าเหตุที่เกิดจริงๆแล้วมุสลิมหรือมลายูเป็นคนทำ การอธิบายมุสลิมกับมลายูให้เข้าใจได้ชัดเจนดีครับ ผมจะนำมาสื่อกับสังคมนี้ต่อไปครับ

ของท่าน ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา จะนำลงในตอนต่อไปครับ เขียนไว้ส่วนหนึ่งแล้วครับ ท่านพูดได้น่าสนใจมาก

ผมพูดกับที่ประชุมในฐานะผู้ดำเนินรายการว่า ท่าน ดร.อิสมาอีลลุตฟี ท่านพูดถึงคุณธรรม เป็นส่วนใหญ่ เพราะมุสลิมอยู่กับศาสนา อยู่กับคุณธรรมจริยธรรมทั้งวัน พุทธเสียอีกที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาที่อาศัยเหตุผล แต่ไทยพุทธส่วนใหญ่ถือศาสนาแต่ปาก ห่างไกลธรรมเหลือเกิน หลังจากลงจากเวทีมาแล้ว ท่านอาจารย์ได้คุยกับผมและให้นามบัตรผมไว้เผื่อไปทางยะลาจะได้แวะไปทักทายกับท่าน

ขอบคุณ อ.ฟูอ๊าด มากครับที่แวะมาทักทาย