ความเห็น 1382658

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

ผมเพิ่ง จบหลักสูตร พสบ.จชต.5(พัฒนาความสัมพันธ์ผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 5) ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก ผมว่ากองกำลังทหารที่ทำงานในพื้นที่ รวมถึงผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง "เข้าใจการเมืองนำการทหาร" คนละเรื่องกับที่อ.ประเวศ และวิทยากรทุกท่านที่ท่านอัยการเล่ามา รวมถึงแนวคิดของอัยการชาวเกาะครับ น่าจะจัดสัมนาในกองทัพก่อนครับ