ความเห็น 1382643

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 
  • จะมาติดตามอ่านอีกครับ ประเด็นที่แต่ละท่านพูดค่อนข้างน่าสนใจมากและอยากให้นำข้อคิดเห็นต่างๆมาร่วมกันผลักดันเดินหน้าแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
  •  ป.ล. อยากได้ความคิดเห็นของท่าน ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกิยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ครับ ฝากท่านอัยการช่วยเอามานำลงให้ได้อ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างนะครับ
  • เป็นกำลังใจสำหรับการทำงานทุกภาคส่วน