ความเห็น 13823

AAR ในฐานะวิทยากร ประชุมวิชาการ รพ.บ้านตาก

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์วัลลาที่ได้สรุปประเด็นให้อ่านครับ ผมเองได้เกินความคาดหวังหลายอย่าง เช่น

1.  ความเป็นกันเองจากทีมวิทยากร

2.  เนื้อหาสาระที่เป็นBest practiceของDM

3.  แรงบันดาลใจในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม

4.  การตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของตนเองในเรื่องสร้างนำซ่อมซึ่งอาจารย์หมอเทพได้แสดงให้เห็นแล้ว

5.  กระตุ้นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดตาก