ความเห็น 138212

suleewong

นันท์นภัส
IP: xxx.157.44.200
เขียนเมื่อ 
บางชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับชาวบ้านก็มองปัญหาต่างกัน เจ้าหน้าที่ก็จะมองแต่เรื่องสุขภาพ ส่วนชาวบ้าน (บางส่วน) ก็จะมองเรื่องรายได้ สาธารณูปโภคมากกว่า ซึ่งก็ต้องพยายามเข้าใจเขา เหมือนที่อาจารย์เคยสอนว่า นำใจเขามาใส่ใจเรา แล้วถึงที่สุดแล้ว นำใจเราไปใส่ใจเขา ได้ด้วย