ความเห็น 1380199

แนวคิดการบริหารห่วงโซ่อุปทานกับการใช้กฎหมาย

a
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ให้โจทย์มา

กิจกรรมต้นน้ำ กับกิจกรรมปลายน้ำ แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายพอเข้าใจ

พี่ช่วยอธิบายให้หน่อย ตอนนี้หนูงงมากๆ ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เร็วๆนะต้องส่งอาจารย์