ความเห็น 1377852

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

 

อยากมีโอกาสไปถ่ายภาพเช่นนี้บ้างคะ คุณแสงแห่งความดี