ความเห็น 1377004

Unseen ขยาย คติพจน์จีน

น้าอึ่งอ๊อบ
IP: xxx.123.239.44
เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน(ทุกบันทึก)

อิอิอิ

อยู่พิษณุโลกค่ะอาจารย์

ไปฝึกปฏิบัติตามวิทยายุทธที่พระอาจารย์สอนไว้

การสร้างเครือข่าย ขยายวงสร้างสรรค์ พัฒนาร่วมกันค่ะ