ความเห็น 13766

AAR: เสวนาคนเขียน Blog ที่ มอ. จากคน “ชายขอบ”

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 

     พี่เม่ยครับ ภาพต้นฉบับ ผมฝากแนบไฟล์ไปให้ที่ อ.ดร.จันทรวรรณ (gmail) ครับ จะชัดและมีคุณภาพกว่า หรือพี่เม่ยจะทิ้ง e-mail ไว้ให้ผมทาง mail ก็ได้ครับ