ความเห็น 1374845

มี “กิจกรรม” แต่ไม่มี “เป้าหมาย” แสดงว่ายังไม่ได้ “ใช้ KM”

เขียนเมื่อ 

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ไปเรียนระบาดวิทยาเพิ่มอีก
ที่ โรงแรม Eastin กทม.
ได้เรียนรู้เพิ่ม เช่น การที่กำหนดให่รายงานให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
เราก็คิดว่าคงจะถูกต้องและครบถ้วนแต่ว่ากลับไม่ใช่
 
เช่น มี Pulmonary TB 50 ต่อแสน
ถ้ามีประชากร 100,000 ก็น่าจะพบ 50 คน
และก็ได้ส่งรายงานไป ครบ 50 คนแล้ว

แต่ว่า รายงานมี False Positive
คนที่ไม่ใช่เอามารายงานเกินมา 5 คน
และก็มี False Negative 
คนที่ใช่ก็ไม่ได้รายงานหายไปไป 5 คน
ใกล้เคียงกันพอดี 

บางทีผู้ที่มาประเมินไม่เข้าใจเพียงพอ
ก็จะพอใจกับผลที่ได้แล้ว
ที่นี้ก็ต้องหาวิธี ที่ว่าเราจะรู้ได้เองอย่างไร
ว่า มี Error