ความเห็น 1370347

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

หาดในเพลา หนึ่งในสถานที่ที่ผมเคยไปมา  ตั้งใจว่าจะนำมาไว้ในบันทึก ...เสน่ห์ ทะเลใต้...ด้วย