ความเห็น 1368552

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับP

14. คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน
เมื่อ ศ. 19 มิ.ย. 2552 @ 21:17 

สิ่งสวยงาม....หาชมได้ไม่ยาก
แต่จะให้ จีรังยั่งยืน
ต้องใช้ใจเป็นตัวกำหนด
ผมสื่อสารกับใจของคุณครูวรางค์ภรณ์
แบบใจถึงใจเลย ครับ....
ด้วยความระลึกถึง