ความเห็น 1368494

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับPป้าแดง

เสน่ห์...ทะเลใต้

งดงาม...มั่นคง...นิรันดร์

ภาพอาทิตย์ อัสดง...ที่สมุย