ความเห็น 1366667

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับ อาจารย์P

บันทึกนี้  ตั้งใจไว้ว่า...ถ้าวันไหน ใจตก...ก็จะแวะมาเปิดบันทึก เพื่อให้ใจดีขึ้นบ้าง ครับ

อาจารย์ครับ กาลเวลา...อาจช่วยขานรับความไม่สงบในภาคใต้ได้

ผมหวังว่า...วันหนึ่ง  เสน่ห์ของคนที่นี่...จะดึงดูดอาจารย์

มาเที่ยวทะเลใต้ได้นะครับ