ความเห็น 1364619

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับP

คือผืนทรายที่โอบทะเลไว้
จะวันใด มั่นคงเหมือนดังทะเล
.....
วันนี้ติดประชุมมากมาย
ต้องกลับแล้ว ครับ
.....