ความเห็น 136142

ปัญหาเรื่องภาษาในไฟใต้

abdulkhorfur
IP: xxx.7.140.174
เขียนเมื่อ 

 เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ และเห็นอยู่บ่อยๆ ในเรื่องความไม่เป็นธรรม และไม่เหมาะสมในพื้นที่นี้

ความคิดเห็นของผม เป็นการดีที่จะรักษาจุดเด่นของคนใจ 3 จังหวัดซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญดังนี้

1. ความเข้มแข็งในการปฏิบัติศาสนกิจ

2. มีเอกลักษณ์ในเรื่องขนบธรรมเนียม (การแต่งกาย การจัดงานต่าง ๆ )

3. ภาษา