ความเห็น 1360332

มี “กิจกรรม” แต่ไม่มี “เป้าหมาย” แสดงว่ายังไม่ได้ “ใช้ KM”

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ! อาจารย์ Panda . . . ถ้าไม่มี "หัวปลา" ก็บ้า "ทำ KM" ไป จนในที่สุดก็ต้อง "หยุดทำ" เพราะเห็นว่าทำไปแล้วไม่เกิดผลอะไร . . .หลายๆ ที่ยังเป็นเช่นนี้อยู่เลยครับ

ปัจจุบัน สคส. ขยับมาเสริมเรื่อง "Outcome Mapping" เพราะรู้สึกว่า แค่พูดเรื่อง "หัวปลา" นั้นยังไม่แรงพอ จึงต้องหันมาเน้นเรื่อง Outcome กันมากๆ