ความเห็น 1359512

มี “กิจกรรม” แต่ไม่มี “เป้าหมาย” แสดงว่ายังไม่ได้ “ใช้ KM”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

การทำตามเป้าหมาย เป็นสิ่งที่เราต้องทำเสมอ งานจึงจะสำเร็จได้สมใจเราและองค์กรค่ะ