ความเห็น 1358927

มี “กิจกรรม” แต่ไม่มี “เป้าหมาย” แสดงว่ายังไม่ได้ “ใช้ KM”

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ บางหน่วยงาน สนใจ แต่ KPI แต่ไร้ "เป้าหมาย"ครับ