ความเห็น 1358364

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

นายประถมพร นำมีเงิน
IP: xxx.143.159.178
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ที่เคารพรักครับ

กระผมสนใจบทความและเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีxและทฤษฎีyเป็นอย่างมาก

อ่านบทความแล้วทำให้กระผมสนใจเป็นอย่างมาก