ความเห็น 1357424

บรรณารักษ์แนวใหม่ กว่าจะได้ต้องใช้เวลาอีกกี่ชาติ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ กอล์ฟ โชคธำรงค์ จงจอหอ เข้ามาเยี่ยมครับ

ตอนนี้จบด้าน บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

แต่ดันได้งานเกี่ยวกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แทน

ไม่ได้ไปช่วยพัฒนาวิชาชีพเลย

คงไม่ว่ากันนะครับ

แต่ก็เห็นด้วยว่า การ copy มาทั้งด้นเนี่ย อันตรายครับผม

อิอิ ต้องปรับตัว ต้องคิด ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์มากมาย

จนกว่าจะกลายเป็นปัญญาของเราเพือ่แก้ปัญหาในสภาพสังคมเราเอง

คิดถึงและขอให้มีคววามเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับ