ความเห็น 135604

ความภาคภูมิใจในชีวิตครู

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านเรื่องครูเป็นเรื่องที่ 2 ในการเข้ามาเป็นสมชิกบล็อกครั้งแรก ดีใจนะคะที่มีเพือนร่วมอุดมการณ์บางครั้งท้อนะคะในอาชีพครูแต่ชีวิตนี้คงเป็นอะไรอีกไม่ได้นอกจากครู

  ยินดีที่รู้จัก  อดีตครูหนองคายปัจจุบันครูเม็กดำ

 นามสกุลสะวิสัยที่ปากคาดก็มีเยอะนะคะวันหลังดิฉันอาจมีโอกาสไปเห็นเด็กชายพิบูรณ์ สะวิสัยของครูคะ