ความเห็น 1348540

เรื่องราวของ "มาร" ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

ตันหา ราคะ อรดี
IP: xxx.67.227.154
เขียนเมื่อ 

ใช้ประโยชน์ได้มากเลยค่ะ