ความเห็น 1347162

"ตัวเรา" กับความ "ต่อเนื่อง" และ "สม่ำเสมอ"...

เขียนเมื่อ 

แม้เรื่องอื่น ๆ ในชีวิตของเรา หากเราทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมดีกว่าแบบทำบ้าง หยุดบ้างนะครับ

เห็นด้วยค่ะ

แต่เอ ถ้าทำทุกเรื่องแล้วมันจะไม่เหนื่อยมากไปเหรอคะ?

ขอบคุณค่ะ