ความเห็น


  • น้องจุฑารัตน์เป็นคนเขียนหนังสือดีนะครับ ไม่ใช่สามารถเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และสื่อสารความเข้าใจได้อย่างเดียว แต่มีโวหารกวี หรือมิติความเป็นวรรณกรรม ส่งแรงสะเทือนให้คนอ่านใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นของใครของมัน ออกมาสร้างความคิดความเข้าใจและเกิดความรู้สึกร่วมด้วยตัวเขาเองได้ อย่าง...พ่อแม่ยื่นจอบ เสียม และปากกาให้ลูกทั้ง 5 คน สิ่งใดที่ชอบก็เลือกเอา... นี้ มีความอลังการและให้ผลในแง่โวหารกวีครับ 
  • ชอบอ่านเวลาคนเขียนที่ไม่ใช่การบอกความรู้หรือบอกให้คิดแบบหันซ้ายหันขวา อย่างนี้ เพราะเขียนอย่างนี้ เขาเรียกว่าเขียนอย่างให้แรงบันดาลใจ  (Inspiration) ไม่ใช่สื่อสารและถ่ายทอดความรู้จากภายนอกไปให้คนอื่น (Transfer) ทว่า สะดุดใจ ให้คนอื่นเดินด้วยประสบการณ์ ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่อยู่ตัวคนของแต่ละคนอยู่แล้ว
  • แวะเข้าไปดูงานแต่งงานของลูกชายครอบครัวของน้องจุธารัตน์ด้วย
  • เห็นกิจกรรมการเรียนของเด็กๆแล้วดูสนุกและเกิดประสบการณ์ทั้งการเรียนรู้และการพัฒนาทางสังคมมากมายนะครับ การศีกษาเรียนรู้ของเด็กๆ หากผู้สอนมีความเป็นศิลปะและสามารถทำงานความคิดเป็นนักออกแบบกระบวนการด้วย การเรียนการสอนจะเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตได้อย่างลึกซึ้งให้แก่ผู้เรียน
  • แต่คนทำงานทางด้านให้การศึกษา(เป็นบางส่วนและบางที) มักไปให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางเทคนิค การปฏิบัติทางเทคนิค อวดแสดงแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่เทอะทะหรูหรา พิสดาร อย่างไม่รู้เหตุผลและหลักคิดเบื้องหลัง ทว่า เข้าไม่ถึงศาสตร์และศิลป์ จิตวิญญาณของการศึกษา ทำให้ไม่สามารถทำงานความคิดและออกแบบกระบวนการขึ้นมาใช้อย่างจำเพาะเจาะจงตามความจำเป็นต่างๆของตนเอง และวิธีติดตามประเมินผลของระบบ ก็มักใช้หลักเกณฑ์แบบตีกรอบให้เป็นไปตามกันไปหมด ซึ่งก็ติดแหง่กอยู่กับเทคนิคและกลไกเช่นกัน เลยก็พอกัน
  • อย่างที่น้องจุธารัตน์ทำนี่ สำหรับทรรศนะพี่แล้ว พี่ว่าได้วิชาศิลปะด้วยนะ ศิลปะสำหรับมนุษย์นั้น มีมิติทางปัญญาการปฏิบัติและมิติความลึกซึ้งมากกว่าเรื่ององค์ประกอบความสวยความงามของเส้นสาย รูปทรง แสงเงา มิติ และสีสัน อย่างที่คนมักสนใจ  เรื่องเหล่านี้เป็นแค่รูปแบบภายนอกเท่านั้น  ดังนั้น น้องจุฑารัตน์ก็คงไม่ต้องคิดว่าไม่มีความมั่นใจที่จะสอนเด็กๆ  ที่เห็นในรูปนี่ นอกจากให้การเรียนรู้หลายอย่างแล้ว ก็เป็นวิชาศิลปะที่เท่ดีออกนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี