ความเห็น 1346163

"ตัวเรา" กับความ "ต่อเนื่อง" และ "สม่ำเสมอ"...

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยนะ

จะนำไปใช้ดูบ้าง โดยเฉพาะการตื่นนอนตอนเช้าจ้า