ความเห็น 1343804

มารู้จักแมงดาทะเลกัน**สามารถ+วีระยุทธ**

นิมตร
IP: xxx.128.187.245
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าแมงดาตัวผู้ตาบอดจริงหรือไม่ครับ