ความเห็น 13417

พม่าคิดอย่างไรกับการที่แพทย์ทิ้งวิชาชีพ

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ (Khin Maung Myint)
IP: xxx.136.149.250
เขียนเมื่อ 
  • เรื่องนี้อ่านหลายรอบแล้ว เห็นใจหมอและข้าราชการพม่าที่มีรายได้น้อย
  • เรียนเสนอให้อาจารย์และทีมงานหาภาพมาประกอบ(ถ้าเป็นไปได้)
  • ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างคนพม่ากับคนไทยครับ...