ความเห็น


ผมในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ขอสะท้อนความคิดเห็นกับแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งในการต่อสู้กับทุกมิติปัญหา นะครับ ก่อนอื่นเราคงต้องยอมรับกันว่าเราคงต้านกระแสทุนนิยมไม่ได้ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานบันครอบครัวส่งผลโดยรวมต่อชุมชนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ถามว่าอะไรคือตัวชี้วัดที่ชัดที่สุด ๑.ในชนบทส่วนมากจะประกอบด้วย ๔ ประการ คือ ก)ไก่(สัตว์เลี้ยงทั่วไป)ข)หมา (วิ่งกันให้เต็มบ้าน) ค)ตา(คนแก่)ง)เด็ก ซึ่งผมมองว่านี่ต่างหากคือความท้าท้ายต่อกระบวนการชุมชนเข้มแข็งที่แท้จริง เอาละผมมองว่าแนวพระราชดำริในหลวงนั้นสุดยอดของกระแสต้าน(ทุนนิยม)แต่ในเมื่อความคิดของประชาชนถูกชี้นำ ครอบงำด้วยระบบทุนนิยมไปแล้วเกือบทั้งประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรมบริโภคนิยมอย่างสุดโต่ง แม้แต่ระบบการศึกษาของเรายังพยายามให้บัณฑิตที่จบไปแล้วให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตในด้านวัตถุ(มีบ้าน.มีรถ ฯลฯ) ผมจึงมองว่านโยบายของรัฐดี ระบบราชการก็พอได้ แต่จะทำอย่างไรในความจริงใจในการส่งเสริมแนวพระราชดำริอย่างจริงจังต่างหาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี