ความเห็น


วันนี้ 5 มิ.ย. 2552  วันสิ่งแวดล้อมโลก รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2552 วันนี้ (5 มิ.ย.) คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งตลอดทั้งวันจะมีการเสวนาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีการเปิดตัวหนังสือ "ลบ 2 องศา เมื่อ 2 มือร่วมคลายร้อน" โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์กรพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นไปอย่างเรียบง่าย แม้บอร์ดนิทรรศการยังทำจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ
แต่ละบอร์ดจะมีข้อความสื่อถึงประชาชนทุกภาคส่วนว่า จะสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร ซึ่งนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้คนไทยทุกคนตื่นตัว และให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพราะมวลมนุษยชาติได้สัมผัสถึงภัยจากภาวะโลกร้อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศ การกลับมาระบาดหนักของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคชิคุนกุนยา
และที่สำคัญคือ ภาวะการขาดแคลนน้ำ ที่คาดการณ์ว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
http://www.livingriversiam.org/world/wd_a8.html

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี