ความเห็น 1332678

"ตัวเรา" กับความ "ต่อเนื่อง" และ "สม่ำเสมอ"...

เขียนเมื่อ 
  • ถ้าเขียนไม่ออก...ก็ต้องเปลี่ยนปากกาค่ะ (หมึกอาจจะหมด)
  • แต่ถ้าเขียนฝืด...ต้องเปลี่ยนยี่ห้อปากกาค่ะ

ล้อเล่น...คลายเครียดค่ะ