ความเห็น 133241

ทฤษฎีกับการวิจัย

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.114.103.194
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ  ดีใจจริงๆที่ได้สนทนากับนักปรัชญาครับ

นี่ก็เป็นข้อยืนยันได้ว่า  ศาสนาพุทธ แม้ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อค้นหาหนทางการพ้นทุกข์ของมนุษย์ที่ถูกเล่นงานด้วย "ปัจจัย" แห่งความทุกข์อยู่ในโลกแห่งโลกียวิสัยก็ตาม  แต่ด้วยที่ "หนทางพ้นทุกข์"นั้น "สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์"  จึงทำให้พระคุณเจ้า ซึ่งผมจะขอเรียกว่า "นักปรัชญา"นะครับ ได้สนใจปรัชญาในสายวิทยาศาสตร์ ได้อย่าง "คล้องจอง" ครับ  ผมปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นเลยครับ

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว