ความเห็น 133207

เตรียมตัวไปเป็นวิทยากรพูดคุยเทคนิคเขียนบล็อกกับเพื่อนๆชาว กศน.

เขียนเมื่อ 
ชัวร์ค่ะ เชื่อมั่นว่า เมืองนครฯ จะต้องเกิด "ชุมชนเมืองนคร บน G2K" แน่นอน