ความเห็น 1328868

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๓) : นิวเคลียสและไรโบโซม

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณผู้ที่มาทิ้งรอยไว้ครับ