ความเห็น 1328569

"ตัวเรา" กับความ "ต่อเนื่อง" และ "สม่ำเสมอ"...

เขียนเมื่อ 

อาจเขียนไม่ต่อเนื่อง และยังคงอ่านบันทึกบังเสมอนะครับ