ความเห็น 13271

ต้องทั้งดี และเป็นธรรม

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณเพื่อนที่มองเห็นว่าเป็นคำถามยั่วยุให้ได้ ลปรร.กัน เจตนาที่แท้หาได้มีอคติใด ๆ ไม่ คำตอบของเพื่อนอธิบายบริบทและกระบวนการ "การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ" ใน จว.พัทลุง ได้ชัดเจนดีแท้ ขอบคุณครับ ขอบคุณเพื่อนมาก