ความเห็น 1325536

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๓) : นิวเคลียสและไรโบโซม

ใคร
IP: xxx.172.135.226
เขียนเมื่อ 

นิวเคียสเป็นสิ่งที่เล็กที่อยู่ในเซลล์ซึ้งเซลล์เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในรางการ