ความเห็น 132467

การดำเนินการจัดการความรู้ในกศน.แปดริ้ว

ammy
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ 

ขอให้การดำเนินการจัดการความรู้ในกศน.แปดริ้วของท่านผอ.ประสบความสำเร็จ และจะเป็นแนวทางที่ดีที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กศน.ก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างภาคภูมิใจและแข็งแกร่ง และคงอยู่ต่อไป