ความเห็น 132383

เล็ก แต่ ใหญ่

น้ำใจคือสายธารที่ไหลข้ามทุกเครื่องกีดขวางได้ แบบไร้ขีดจำกัดใดๆ ครับ