ความเห็น 1316603

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 
  • ความหวัง ด้านการเกษตร อยู่ที่ ผอ.แล้วละครับ ที่จะมีส่วน สำคัญ ในการ ผลัก ดัน ลาก ดึง....