ความเห็น 1315

การเลือก

สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ผมว่าเพชรเม็ดงาม "คุณอำนวย" เม็ดแรก ในม.นเรศวร คือ ดร.วิบูลย์ "พ่อครัวหัวป่าก์" ครับ เป็นผู้ที่จะสามารถรวบรวม เจียรนัยเพชรเม็ดงาม และขุดค้นหาเม็ดเพชรเม็ดต่อไปออกมาได้ และจะเป็นผู้ทำให้ NU เป็น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research Based University) ได้ ยังไงอ.มาลินี อย่าทิ้งพ่อครัวคนนี้ไปนะครับ

อีกอย่างหนึ่ง หวังว่า (Selected field) คงมีเรื่องผึ้งหรือ Honeybees อยู่ในนั้นด้วยนะครับ