ความเห็น 131241

สมการที่แปรผกผันเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคม

เขียนเมื่อ 

อาจารย์น้อง Vij ครับ

     ใช่เลยครับ ตามนั้นเลย ประเด็นที่ไปตรงกับบันทึกของอาจารย์น้อง คือ สิ่งที่ตก ๆ หล่น ๆ หายไปเพราะสังคมใหญ่ละเลยนำพามาใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมเล็ก ๆ เช่นครอบครัว กลุ่ม เครือข่าย ชุมชน คุ้ม ละแวก หมู่บ้าน ฯลฯ มีอยู่นี่ซิครับ ที่อยากให้อาจารย์ได้ค้นหาและนำมาปรับใช้อยู่ บางทีนะครับ (คาดเดาเอา) มันอาจจะช่วยแก้โจทย์ของอาจารย์น้องได้บ้าง แต่ผมก็คาดเดาเอาเท่านั้นนะครับ